Thursday, 2 May 2013

Hashar ke roz

Soorat teri dikhaa ke kahoon ga mein Hashar ke roz,
Aankhon ka kuch gunnah nai Dil ka kasoor tha.
Bridal 2013

Did you like "Hashar ke roz"?